Högskolan i Halmstad

Högskolan i Halmstad bildades år 1983. Högskolan är känd för sina populära verklighetsförankrade utbildningar och mindre studentgrupper. Här bedrivs även forskning som är internationellt välrenommerade i tvärvetenskapliga innovations- och forskningsmiljöer. Högskolan bedriver ett aktivt arbete för samhällsutvecklingen genom att samverka med både näringsliv och offentlig sektor. Högskolan har idag ca 10 600 studenter, 610 anställda och erbjduer ett 50-tal utbildningsprogram samt över 130 kurser på olika nivåer. Här finns även 54 professorer och 81 doktorander.