Intea i Halmstad

Halmstad Högskola bildades år 1983 och har varit under ständig utveckling sedan dess. Idag finns det ca 10.600 studenter, 610 st anställda, ett 50-tal utbildningsprogram och över 130 kurser. Intea äger och förvaltar fastigheter på högskoleområdet. 

Intea grundades 2015 och är inriktat på långsiktigt aktivt ägande av social infrastruktur. Fastighetsinnehavet uppgick per 30 september 2019 till 9,0 miljarder kronor. Portföljen består av projekt och fastigheter med offentliga hyresgäster, såsom rättsväsende, universitet/högskolor och sjukvård. Intea finansieras av svenskt institutionellt kapital.